• Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika

„Imam pravo“ Novi Sad

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Senad Sopnić i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u Organizaciji gluvih u Novom Sadu 3. novembra za ...

Detaljnije...

„Imam pravo“ Leskovac

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Ivana Bućko i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u prostorijama Osnovne organizacije gluvih i ...

Detaljnije...

„Imam pravo“ Pirot

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Ivana Bućko i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u prostorijama Međuopštinske organizacije gluvih ...

Detaljnije...

„Imam pravo“ Paraćin

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „ edukativni tim, Mihailo Gordić, Slađana Gordić, Ivana Bućko i Desanka Žižić, je održao radionicu „ Imam pravo“ u prostorijama Opštinske ...

Detaljnije...

„Imam pravo“ Kruševac

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „edukativni tim -Mihailo Gordić, Slađana Gordić, Ivana Bućko, Vera Jovanović i Desanka Žižić je održao radionicu „ Imam pravo“ u Kruševcu 6. ...

Detaljnije...