• Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika

ATSZJ Skupština 2011. godine

U ATSZJ u prvoj godini učlanilo se 39 osoba od kojih je 21 tumač. Na prvoj sednici Skupštine usvojen je Etički kodeks tumača srpskog znakovnog jezika, izabrani su članovi tima za kreiranje strateškog plana 2010-2012 i tima za kreiranje ...

Detaljnije...

Treći modul u okviru projekta „Obuka tumača srpskog znakovog jezika“

Treći modul obuke obuhvatao je „Monolog, dijalog i višesmerni diskurs“ i „ Prevodilački servis za znakovni jezik GOGB- iskustva i tendencije“ i održan je vikenda 11. i 12. decembra 2010. godine. Ovaj modul je obuhvatao teme kao što su: ...

Detaljnije...

Drugi modul u okviru projekta „Obuka tumača srpskog znakovog jezika“

Drugi modul obuke „Prevodilačka etika“ , koji je održan 27. i 28.novembra 2010. godine odnosila se na etički kodeks profesije, specifičnosti prevođenja monologa , davanje povratnih informacija (feedback) i prevođenje sa znakovnog na ...

Detaljnije...

Prvi modul u okviru projekta „Obuka tumača srpskog znakovog jezika“

Prvi modul obuke „Uloga tumača i priprema za zadatak“ je održan 20. i 21. novembra 2010. Obuku su vodile Vera Jvanović i Desanka Žižić, tumači za znakovi jezik . Modul je obuhvatao je više tema: istorija i nastanak profesije tumača ...

Detaljnije...

Prezentacija ATSZJ-a

02. oktobra 2010. godine, u prostorijama Gradske organizacije gluvih Beograda predstavljena je Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika. Prezetacija je imala za cilj da upozna sve zainteresovane o viziji ,misiji i ciljevima ...

Detaljnije...