• Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika

EFSLI 2013

Godišnja skupština i konferencija Evropskog foruma tumača znakovnog jezika (EFSLI) „Tehnologija naspuprot prevodilaca - podrška ili zamena“ održana je od 13. - 15. septembra 2013. godine u Ljubljani. Domaćin je bilo Udruženje tumača ...

Detaljnije...

ATSZJ Skupština 2013. godine

Treća Skupština Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika se održala u Valjevu, 18. maja 2013. godine.U okviru izlaganja „U čast tumaču" gospodin Tomislav Tomanović, tumač za znakovni jezik je upoznao svoje kolege o svom profesionalnom ...

Detaljnije...

EFSLI 2012

EFSLI godišnja skupština i konferencija “Oprez! Moć i odgovornost na polju prevođenja znakovnog jezika” je održana od 14. do 16. septembra u Beču u Austriji. Domaćin konferencije je bila Asocijacija tumača znakovnog jezika Austrije ...

Detaljnije...

ATSZJ brošura

Uz podršku Ambasade Australije, Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika je publikovala brošuru čiji sadržaj ima za cilj da informiše građane o radu Asocijacije, o znakovnom jeziku i o ulozi tumača za znakovni jezik. Brošura sadrži ...

Detaljnije...

ATSZJ Skupština 2012. godine

ATSZJ ima 42 člana od kojih je 31 tumač znakovnog jezika. Na drugoj sednici Skupštine izabrani su novi članovi Izvršnog biroa i nova predsednica Asocijacije. Izabrani su članovi Nadzornog odbora, tima za kreiranje strateškog plana 2012-2014 i ...

Detaljnije...