• Postavljeni sudski tumači za znakovni jezik
  • Postavljeni sudski tumači za znakovni jezik
  • Postavljeni sudski tumači za znakovni jezik
  • Postavljeni sudski tumači za znakovni jezik

Nazad na stranu sa novostima...


Postavljeni sudski tumači za znakovni jezik

Ministarstvo pravde postavilo je 17 stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica, što je prvo postavljenje tih sudskih tumača posle skoro deceniju.
U Elektronskoj evidenciji stalnih sudskih prevodilaca i tumača do sada su bila registrovana 3  tumača za lica sa oštećenim sluhom.
Ministarstvo pravde je ažurirao Elektronsku evidenciju (registar) stalnih sudskih prevodilaca i tumača, koja je javno dostupna i nalazi se na internet prezentaciji ministarstva.