• efsli 2013
  • efsli 2013
  • efsli 2013
  • efsli 2013

Nazad na stranu sa aktivnostima...


EFSLI 2013

Godišnja skupština i konferencija Evropskog foruma tumača znakovnog jezika (EFSLI) „Tehnologija naspuprot prevodilaca - podrška ili zamena“ održana je od 13. - 15. septembra 2013. godine u Ljubljani. Domaćin je bilo Udruženje tumača slovenačkog znakovnog jezika koje je ove godine proslavilo desetogodišnjicu članstva u EFSLI-ju. 

Na EFSLI Skupštini su prisustvovali delegati iz 21. udruženja koji su punopravni članovi, a Asocijaciju tumača srpskog znakovnog jezika predstavljale su  Desanka Žižić i Vera Jovanović. 

Na EFSLI Skupštini, koja je bila održana u petak 13. septembra 2013. godine, izabran je novi predsednik EFSLI-ja Peter Liewellyn-Jones iz Velike Britanije kao i ostali članovi odbora: Christian Peters (Nemačka), Jolanda Peverelli (Holandija), Josefina Kalousova (Češka) i Lieve Roodhooft (Belgija).
 
Konferenciju sa temom „Tehnologija naspuprot prevodilaca - podrška ili zamena“ od 14. do 15. septrembra 2013. godine imalo je priliku da poseti šest tumača iz Srbije: Jovana Vujić, Marija Marković, Ivana Bućko, Svetlana Pešić, Desanka Žižić i Vera Jovanović. Po prvi put iz naše zemlje su delegirana dva gluva prevodioca Mihailo Gordić i Slađana Gordić na Radnom seminaru za Gluve tumače 12. septembra 2013. godine. 

Tema o tehnologiji i prevođenju na znakovni jezik je predstavljena putem plenarnih prezentacija i radionica na osnovu različitih perspektiva istaknutih stručnjaka i naučnika širom cele Evrope i sveta. Koje su pozitivne, a koje negativne strane tehnologije, može li moderna tehnologija zameniti potrebu za prevodiocima znakovnog jezika? Koji su načini da savremena tehnologija bude podrška i da koristi prevodiocima znakovog jezika i usluga koje pružaju svojim korisnicima i kakve usluge korisnici očekuju putem moderne tehnologije su neka od pitanja koja su razmatrana.

Tehnološki razvoj predstavlja našu svakodnevnicu i ima uticaj na našu profesiju i sve prednosti koje nudi trebalo bi iskoristiti na najbolji način kako bi se poboljšalo i olakšalo prevođenje i omogućio kvalitetniji život gluvim ljudima. 
Sledeća EFSLI skupština i konferencija će biti od 12. do 14. septembra 2014. godine u Antverpenu, u Belgiji. 

Izveštaj sa konferencije možete preuzeti u PDF formatu.

PdfIzveštaj sa EFSLI konferencije 2013