• skupština 2013
  • skupština 2013
  • skupština 2013
  • skupština 2013

Nazad na stranu sa aktivnostima...


ATSZJ Skupština 2013. godine

Treća Skupština Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika se održala u Valjevu, 18. maja 2013. godine.

U okviru izlaganja „U čast tumaču" gospodin Tomislav Tomanović, tumač za znakovni jezik je upoznao svoje kolege o svom profesionalnom razvoju, izazovima i dostignućima sa kojima se susretao na samom početku karijere i o dilemama i uspesima sa kojima se susreće danas.

U radnom delu Skupštine usvojeni su izveštaj o radu za 2012,  finansijski izveštaj za 2012. kao i strateški plan za period od 2012. do 2016. godine. Takođe su usvojeni sledeći radni dokumenti:  Stadnardi rada tumača znakovnog jezika i smernice za usmeno prevođenje u obrazovnom okruženju.

U Asocijaciju se do 1.04.2013. godine učlanilo 53 osobe, od kojih 39 poseduju sertifikate za prevodioce i tumače Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Članovi Asocijacije zapisnik sa Skupštine i sve prateće dokumente mogu dobiti  po zahtevu imejlom.