• ATSZJ Skupština 2012. godine
  • ATSZJ Skupština 2012. godine
  • ATSZJ Skupština 2012. godine
  • ATSZJ Skupština 2012. godine

Nazad na stranu sa aktivnostima...


ATSZJ Skupština 2012. godine

ATSZJ ima 42 člana od kojih je 31 tumač znakovnog jezika. Na drugoj sednici Skupštine izabrani su novi članovi Izvršnog biroa i nova predsednica Asocijacije. Izabrani su članovi Nadzornog odbora, tima za kreiranje strateškog plana 2012-2014 i tima za kreiranje dokumenta o sudu časti. Takođe su formirani i imenovani članovi e-sektora,  Kragujevačke sekcije kao i radne grupe za tumače i edukaciju tumača. Usvojen je Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2011.godinu, kao i Program rada ATSZJ za 2012.godinu.

Na skupštini su predstavljena postignuća i izazovi dva prevodilačka servisa. Prevodilački servis iz Leskovca koji je predstavila Marija Pešić  i Jovana Vujić koja je predstavila Prevodilački servis iz Valjeva.

Članovi Asocijacije zapisnik sa Skupštine mogu dobiti po zahtevu imejlom.