• Analiza primene Zakona o upotrebi znakovnog jezika 1
  • Analiza primene Zakona o upotrebi znakovnog jezika 1
  • Analiza primene Zakona o upotrebi znakovnog jezika 1
  • Analiza primene Zakona o upotrebi znakovnog jezika 1

Nazad na stranu sa novostima...


Analiza o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika

Gradska organizacija gluvih Beograda u saradnji sa Asocijacijom tumača znakovnog jezika a uz podršku Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji, Gradske opštine Vračar je objavila publikaciju ”Analiza o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika”.

U cilju adekvatnije podrške zajednici gluvih u Srbiji, naša organizacija je podržala inicijativu GOGBa da se sprovede istraživanje o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika, kako bi sa jedne strane dokumentovali stanje u kom se nalaze korisnici znakovnog jezika u Srbiji nakon donošenja Zakona, a sa druge strane kreirali mehanizam za zagovaranje primene Zakona.

Ovom  bazičnom analizom mapirali smo u kojim segmentima primene Zakona imamo dobre rezultate i  ukazali smo na nedostatke i potrebu za adekvatnijom podrškom kroz preporuke, predloge i savete institucijama i nadležnom ministarstvu kako bi se Zakon bolje primenjivao. Analizom takođe ukazujemo  na potrebu za usvajanjem pratećih akata koji bi trebalo jasnije da regulišu oblast primene SZJ, njegov status, istraživanje, dokumetovanje, učenje i korišćenje.

Analizu u PDF formatu možete preuzeti na našem vebsajtu.

Ukoliko želite publikaciju u nekom drugom formatu, molimo vas da nas kontaktirate na gog.beograd@gmail.com i predsednik.gogb@gmail.com

PdfAnaliza primene Zakona o upotrebi znakovnog jezika