• Povelja Asocijaciji
  • Povelja Asocijaciji
  • Povelja Asocijaciji
  • Povelja Asocijaciji

Nazad na stranu sa novostima...


Priznanje Asocijaciji

Gradska organizacija gluvih Beograda ove godine proslavljala je ove godine 90 godina od osnivanja i rada organizacije. Tom prilikom, naša organizacija pozvana je da prisustvuje svečanoj akademiji u petak, 07. oktorba 2016. godine.

Predstavnik Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika Nenad Prodanović primio je povelju za doprinos i afirmaciju Gradske organizacije gluvih Beograd.