• wasli 2015
  • wasli 2015
  • wasli 2015
  • wasli 2015

Nazad na stranu sa aktivnostima...


Svetska asocijacija tumača znakovnog jezika (WASLI)

Svetska asocijacija tumača znakovnog jezika (WASLI) je nevladina internacionalna organizacija tumača znakovnog jezika, osnovana 2005. godine, sa ciljem da promoviše razvoj prevodilačke profesije, da pomaže u osnivanja nacionalnih organizacija tumača znakovnog jezika, da lobira za obrazovanje tumača i standarde kvaliteta pružanja usluga. 

WASLi ima 40 članica - nacionalnih organizacija tumača znakovnog jezika.

ATSZJ je članica WASLI-a od 2013. godine.

WASLI održava Generalnu skupštinu svake četvrte godine (u godini kada se održava WFD kongres gluvih, u istom mestu, pre samog kongresa). IV Generalna skupština je održana 25. jula 2015. godine, u Istanbulu, u Turskoj.

Ta skupština je redovna i izborna. U mandatu od 2015. do 2019. godine, regionalni predstavnik za Balkan u WASLI odboru je predstavnica Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, Desanka Žižić. 

Ciljevi regionalnog predstavnika za Balkan u ovom četvorogodišnjem mandatu su sledeći:

1. Definisanje država tj. asocijacija i tumača koje pripadaju balkanskom regionu. Ovaj korak je krucijalan kako bi sagledali širinu regiona i potrebne resurse.
2. Ostvarivanje i unapređivanje komunikacije među tumačima i asocijacijama u regionu.
3. Sprovesti i dokumentovati istraživanje kako bi se utvrdilo:
     a) Koje su prepreke u osnivanju asocijacije tumača u državama gde one nisu osnovane.
     b) Da li organizacije koje su osnovane rade punim kapacitetom i sa kojim se izazovima suočavaju.
     c) Koji su zakonodavni okviri koji podržavaju korišćenje znakovnih jezika i koji reglišu profesiju tumača za znakovne jezike
     d) Da li su nacionalne organizacije razvile i implementirale programe za kontinuiranu edukaciju tumača.
4. Pružiti podršku tumačima u državama u kojima nisu osnovana udruženja tumača, oslanjajući se na rezultate pomenutog istraživanja.
5. Pružiti podršku udruženjima, kroz posete, prezentacije, razmene iskustava i razmene resursa. Pružati informacije i tehničku podršku tumačima iz balkanskog regiona vezano za učešće na WASLI i EFSLI konferencijama i treninzima.
6. Promovisati WASLI misiju i viziju u državama u regionu i ohrabriti nacionalne organizacije da se učlane u WASLI.
7. Intenzivirati saradnju između WASLI evropskog regiona i balkanskog regiona kako bi podigli kapacitete nacionalnih organizacija, podržali profesionalni razvoj tumača i promovisali profesiju tumača znakovnog jezika.

Ove godine je osnovna neformalna mreža tumača na Balkanu - FB grupa kojoj se možete priključiti ukoliko ste aktivni tumač koji radi na području Balkana. 


Pozivamo sve zainteresovane tumače, koji žele da doprinesu ciljevima razvoja profesije na Balkanu da nam se jave putem imejla na balkans.wasli@gmail.com ili FB grupe WASLI Balkans

Takodje je u toku prikupljanje donacija za tumače sa Balkana. Više informacija možete dobiti na: https://www.facebook.com/wasli.official/photos/a.218066541565861.50552.204734872899028/990599964312511/?type=3&theater

Sledeća WASLI skupština i konferencija će se održati u Parizu 2019. godine.

Više informacija o WASLI organizaciji možete pročitati na sajtu www.wasli.org

Izveštaj sa IV Generalne skupštine možete preuzeti u PDF formatu.

PdfIzveštaj sa IV WASLI Generalne skupštine