• EFSLI 2015
  • EFSLI 2015
  • EFSLI 2015
  • EFSLI 2015

Nazad na stranu sa aktivnostima...


EFSLI 2015

Ovogodišnja EFSLI skupstina i konferencija je održana u Varšavi, u Poljskoj od 11. do 13. septembra. Tema konferencije je bila ˝Reći ili ne reći - izazovi prevođenja sa znakovnog jezika na govorni jezik.˝ Domaćin konferencije je bilo Poljsko udruženje tumača znakovnog jezika.

Na EFSLI Skupštini su prisustvovali delegati iz udruženja koji su punopravni članovi, a Asocijaciju tumača srpskog znakovnog jezika predstavljale su  Marija Marković, Ivana Bućko i Vesna Reljić.

 

Predstavnice Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika Ivana Bućko i Marija Marković su se angažovale u radu Efsli organizacije. Ivana Bućko je pristupila efsli odboru, na mesto potpredsednika u periodu od 2015. do 2016. godine, dok je Marija Marković preuzela ulogu jedne od predstavnica Specijalnog fonda za učešće (SAF).

 

Ovogodišnja tema konferencije se odnosila na prevod sa znakovnog jezika na govorni i bavila se metodama rada u saradnji  sa kolegama koje vode unapređenju prevođenja na govorni jezik, na koje načine reći ono što je potrebno, kolegijalnim strategijama saradnje za gluve profesionalce i tumače u cilju stvaranja kvalitetnog prevoda na govorni jezik. Konferenicja se bavila i pitanjima da li je za kvalitetan prevod dovoljno dobro reći sve što je znakovano i na koje načine se pruža podrška kolegama u timu,   kao i korišćenjem radne memorije u prevođenju i svakodnevnom životu, veštinama i znanjima potrebnim za uspešan prevod.

 

Sledeća EFSLI skupština i konferencija biće održana od 9. do 11. septembra 2015. godine u Atini, u Grčkoj.


PdfIzveštaj sa EFSLI konferencije 2015