• Unapređenje rada prevodilačkih servisa
  • Unapređenje rada prevodilačkih servisa
  • Unapređenje rada prevodilačkih servisa
  • Unapređenje rada prevodilačkih servisa

Nazad na stranu sa aktivnostima...


ATSZJ gost predavač na seminaru "Unapređenje rada prevodilačkih servisa"

U decembru mesecu 2015. godine Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) je bila gost predavač na seminaru Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Seminar je nosio naziv "Unapređenje rada prevodilačkih servisa-seminar za tumače u prevodilačkim servisima", a održan je u periodu od 13.-15.12.2015. u Kragujevcu.

Predavanje koje je održala Ivana Marković, predstavnica ATSZJ odnosilo se na Etički kodeks tumača znakovnog jezika, jedno od najznačajnijih pitanja profesije tumača znakovnog jezika.